Doneren

Doneren

Doneren

Doneren aan de Paredis Stichting kan door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer:

ING
IBAN  NL77 INGB 000 281 8327 
BIC INGBNL2A

ABNAMRO
IBAN  NL95 ABNA 048 196 0228 
BIC  ABNANL2A

ten name van Paredis Stichting